ЛІТО "Кобзар"/
     
     

0a933c99

 
     
 
   
 

ISBN..

 

ISBN..

Що це за магічні символи - ISBN? Чому іноді так важко зрозуміти Автору їх дуже необхідну та важливу роль у видавничий справі?

Найбільш близько ми зіткнулися с цім кодом, коли почали роботу з «Першою поетичною збіркою». Звернувшись до Книжкової Палати та отримав від неї декілька роз’яснень, ми не змогли не поділитися цією інформацією з Вами:

 

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" виконує функції національних агентств ISBN та ISMN в Україні, що в межах своєї компетенції здійснює: впровадження систем ISBN та ISMN на території України; контроль за правильністю їх функціонування; надання ідентифікаторів видавців у системах ISBN та ISMN, а також відповідних Міжнародних стандартних номерів книг і Міжнародних стандартних номерів нотних видань; підготовку інструктивно-методичних документів; консультування з означених питань.

 

ISBN  (англ. The International Standard Book Number, Міжнародний стандартний номер книги) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

 

ISBN однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне неперіодичне видання одного конкретного видавця, є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISBN є ключем для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISBN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, книгорозповсюдження та інформаційне обслуговування.

 

Міжнародний стандартний номер книги складається з абревіатури ISBN (незалежно від мови видання) й тринадцяти цифр. Для позначення цифрової частини ISBN застосовуються арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISBN складається з п'яти груп цифр, три з яких містять різну кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом або проміжком, а перша й остання група — фіксовану (сталу). Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISBN проміжком. П'ять груп цифр ISBN розміщуються в такій послідовності:

префікс GS1(EANUCC) для книг;

ідентифікатор групи (країни) Ідентифікатори України — 966 та 617;

ідентифікатор видавця; 

порядковий ідентифікатор видання; 

контрольна цифра.

На основі ISBN будується штриховий код символіки EAN-13 для книжкового видання. 


Неструктуроване проставляння ISBN неприпустиме. У такому випадку ISBN як Міжнародний стандартний номер книги вважається недійсним. 

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. 

 

Порядок надання ISBN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами. 

Для одержання Міжнародних стандартних номерів книг (ISBN) та Міжнародних стандартних номерів нотних видань (ISMN) суб'єкти видавничої діяльності, які зареєстровані в Україні, відповідно до чинного законодавства, подають до відділу ISBN Книжкової палати України такі документи:

 

1. Завірену власною печаткою ксерокопію Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Свідоцтво) або ксерокопію Статуту, якщо його видавнича діяльність здійснюється без внесення до Державного реєстру (згідно зі ст. 12 Закону України "Про видавничу справу"), де в переліку видів діяльності має бути зазначена "видавнича діяльність".

Ксерокопію згаданого вище Свідоцтва надають суб'єкти видавничої діяльності, які звертаються до відділу ISBN вперше / досі не надали цей Документ у відділ ISBN/ у разі зміни найменування суб’єкта видавничої справи, основних статутних положень, засновника (співзасновників), зміни (розширення) виду діяльності у видавничій справі одержали нове Свідоцтво.

Якщо суб’єкт видавничої діяльності не надав у відділ ISBN ксерокопію нового Свідоцтва, яке він повинен одержати в разі зазначених вище змін (відповідно до Порядку внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції), то співробітниками відділу ISBN — в документах щодо видачі в користування ISBNs — найменування цього суб’єкта видавничої діяльності зазначатиметься згідно зі Свідоцтвом, ксерокопія якого зберігається у відділі ISBN.

Перелік суб’єктів видавничої діяльності, що здійснюють видавничу діяльність під новим найменуванням, проте досі не одержали нове Свідоцтво і відповідно здійснюють видавничу діяльність з порушенням чинного законодавства, подається Книжковою палатою України до Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру здійснює Державний комітет телебачення та радіомовлення України


            2.
Ксерокопію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг (торговельну марку) — за наявності його у видавця.

Увага! Знак для товарів і послуг чи комерційне найменування не можуть замінювати у вихідних відомостях видання найменування (ім'я) видавця, зазначене у Свідоцтві про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

3. Ксерокопію Свідоцтва про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (в разі надання ISBN виданню, що виходить у складі періодичного чи продовжуваного видання і має, крім загальної назви всього видання, власну назву випуску, тому).

Державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності в Україні здійснює Міністерство юстиції України

 

4. Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо у Свідоцтво з якихось причин вноситимуться зміни, то видавцеві для одержання податкових накладних потрібно обов'язково надіслати у відділ ISBN ксерокопію нового Свідоцтва.

 

5. Гарантійний лист на бланку організації, в якому вказано: повну юридичну, поштову (вказати індекс), фактичну, банківську адреси; прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника, головного редактора та номери телефонів, факсів, е-mail, URL; номер телефону, факсу, е-mail відділу збуту.

 

У В А Г А:

 

Вартість послуги з надання 1 номера ISBN становить: 

 25 грн + ПДВ (термін виконання замовлення  – 15 робочих днів після оплати);

50 грн + ПДВ (термін виконання замовлення – 2 робочих дні).

 

 

            Коли ми отримали цю інформацію, то одразу зрозуміли, чому видавництва відмовляють у наданні номера ISBN, або запрошують за нього дуже великі гроші, якщо Автор не має бажання друкувати, верстати чи оформлювати свою книгу саме у цьому видавництві. Тому Рішенням Правління ЛО «Кобзар» були визначені деякі заходи, що до сприяння книговидавництва Авторів Літературного Об’єднання, які мають бажання самостійно оприлюднювати свої твори.