ЛІТО "Кобзар"/
     
     

0a933c99

 
     
 
   
 

Бланк на вступ

З А Я В А

Прошу прийняти мене в члени Всеукраїнської Громадської організації
«Літературне об’єднання «Кобзар»
Зі статутом, метою та статутними завданнями «Літературного об’єднання «Кобзар»
ознайомлений і зобов’язуюсь дотримуватись усіх його положень.

Про себе повідомляю:

1. Дата народження________________

2. Домашня адреса: Поштовий індекс____________

Область________________________район_____________

місто(селище)__________________вул__________буд.____кв_____

3.Телефон: код________тел._____________________моб____________________

адреса електронної пошти (якщо є) _____________________________________________________

4.Професійний статус:
Державний службовець Навчаюсь
Тимчасово не працюю Працюю не на державній службі
5. Місце роботи:

Повна назва організації і підрозділу (учбового закладу) ________________
Посада:_____________
Для державних службовців : Ранг________ Категорія___________
Службовий телефон__________________ факс________________Ел.пошта________________________

Громадська діяльність___________

Зобов’язуюсь брати участь у роботі Організації, своєчасно сплачувати членські внески, сприяти досягненню статутних цілей та завдань, престижу та авторитету Організації і Держави, а також повідомляти Правління Організації про всі зміни в творчій кар’єрі.

Дата ____________ Підпис ___________